Problembeteende

Vad är en problemhund?
En problemhund är en hund med ett beteende som ägaren upplever som ett problem, stora som små. Det kan också vara en hund med ett problem som hunden själv lider av att ha. Skällande kan vara ett problem för vissa medan andra vill att hunden ska skälla, en hund som gör utfall mot andra hundar kan vara ett stort problem i områden där det bor mycket hundar men bor man ensligt ute på landet märker man inte av det så mycket. En hund som blir rädd så fort den lämnas ensam hemma men bor i hus där inga grannar störs av skällande eller pipande är kanske inget problem för ägaren, däremot mår hunden inte bra av att vara rädd och det påverkar både hundens livskvalitet och hälsa.

Exempel på problem är:
– Aggressivitet mot människor, hundar eller annat
– Rädsla för människor, hundar, ljud, raketer, miljöer, föremål m.m.
– Jagar vilt, joggare, cyklister, bilar m.m.
– Biter sönder saker
– Kan inte vara ensam
– Går ej att hantera, klippa klor m.m.
– Dragande i koppel
– Svårt att varva ner, stressad

Går alla beteenden att träna bort?
Eftersom hundar är individer med olika personligheter så är det inte möjligt att ha samma krav på alla hundar och det går inte att få alla att fungera exakt likadant. Hundar har naturliga beteenden som de behöver få tillfredsställda för att må bra, och med rasen kommer också vissa nedärvda beteenden som sitter djupt. Dessa går ofta inte att få bort helt, utan man får ha förståelse för hundens naturliga beteende. Det är exempelvis svårt att få en fågelhund att inte intressera sig för fåglar eller en larmande hund att inte skälla när det kommer gäster. Däremot kan det gå att få bättre kontroll över beteenden så att det inte går till överdrift.

Vad är en problemhundskonsult/hundpsykolog?
En problemhundskonsult/hundpsykolog jobbar med att hjälpa ägare till hundar med problembeteenden. Vem som helst kan kalla sig hundpsykolog och det finns inget krav på utbildning, därför kan det vara svårt att veta vilka som är kvalificerade.

Hur jobbar jag?
När jag jobbar med problemhundar använder jag moderna metoder baserade på vetenskapliga grunder. Genom att med hänsyn till hundens individ, ras och livserfarenhet hitta orsaken till problemen för att kunna lägga upp en träningsplan för att få en långsiktig lösning på problemet. Ett problem har alltid en orsak, och för att få bort ett problem helt behöver man veta vad orsaken är, eftersom det är den man måste jobba på att få bort. Det finns många snabba metoder för att få bort diverse problem, men dessa fungerar bara för att ta bort beteendet, inte orsaken till att hunden beter sig som den gör. Finns orsaken kvar kommer nya problem eller så kommer det gamla beteeendet tillbaks efter ett tag. Det kan också göra hunden stressad och frustrerad när den inte kan reagera på ett sätt som är naturligt för den, vilket i sin tur leder till sämre hälsa. Exempelvis om hunden morrar vid kloklippning och det beror på att hunden är rädd och tycker situationen är obehaglig. Om man tränar bort morrandet genom att hålla fast hunden så att den lär sig att morrandet inte leder någonstans så kommer hunden sluta morra, men orsaken (rädslan) finns kvar och hunden är inte ”botad”. Istället har den lärt sig att ligga stilla fast den är rädd och även om vi kan klippa klorna så blir varje kloklippning ett stressande moment för hunden. Ett annat exempel är hunden som skäller åt andra hundar vid möten pga osäkerhet, korrigerar vi skällandet finns osäkerheten fortfarande kvar och har kanske också blivit ännu större. Risken är då stor att problemen kommer tillbaks eller visar sig på andra sätt, det finns också en stor risk för andra tråkiga konsekvenser, tex att hunden tappar förtroendet för ägaren och börjar visa aggressivitet pga att den är rädd. Att hunden skäller eller morrar är ett naturligt beteende när hunden känner sig osäker eller rädd, att korrigera det beteendet är inte ett naturligt sätt att hantera ett problem. Jobbar vi istället med att hunden ska ändra inställning så att kloklippning inte är obehaglig och andra hundar innebär något trevligt så har vi tagit bort orsaken och hunden har ingen anledning att bete sig problematiskt längre. Träningen tar ofta längre tid än de så kallade snabba lösningarna men resultatet blir varaktigt och det finns ingen risk för farliga bieffekter.

En problemhundsutredning
Syftet med en problemutredning är att komma fram till orsaken till problemet, lägga upp en träningsplan och aktivt träna för att komma tillrätta med problemen. Först träffas vi för en grundlig intervju där jag ställer en mängd frågor för att komma fram till orsaken till problemet, vi går igenom hundens bakgrund, beskrivning av problemet osv. Utifrån det vi gått igenom gör jag upp ett träningsprogram. På återbesöken tränar vi aktivt och mellan återbesöken krävs att ni som hundägare tränar med hunden för att få full nytta av träningstillfällena och ett bra resultat. Vi träffas antingen hemma hos dig, hos mig eller på annan plats beroende på vad som passar bäst.

Pris
Problemhundsutredning totalt 5 timmar fördelade på tre träffar, paketpris 2300:-
I problemhundsutredningen ingår ett intervjutillfälle, två återträffar samt rådgivning via mail eller telefon under träningstiden. Efter det kan fler privata träningstimmar bokas vid behov.

Är det över 5 km från Bodens centrum tillkommer reseersättning
på 30:- per mil tur och retur.

Avbokning av bokad tid ska ske senast 24 tim i förväg, annars debiteras halv timavgift.

Maila eller ring för att boka en tid